align=  align=  align=  align=
 align=  align=  align=  align=  align=  align=
TEKMOVANJA
 Poletni prestopni rok 2021 (06.07.2021)

V prilogi so objavljena navodila za poletni prestopni rok 2021.

 Sestava mladinskih lig NZS v tekmovalnem letu 2021/22 (06.07.2021)

V prilogi objavljamo končno sestavo mladinskih lig NZS v tekmovalnem letu 2021/22.

 Sestava članskih lig NZS v tekmovalnem letu 2021/22 (06.07.2021)

V priklogi objavljamo končno sestavo članskih lig NZS v tekmovalnem letu 2021/22,

 Sestava lig NZS v tekmovalnem letu 2021/22 (26.05.2021)

V prilogi objavljamo okrožnico NZS št. 23/21 o sestavi lig v tekmovalnem letu 2021/22 (napredovanje/izpadanje).

 Tekmovanja MNZG-Kranj v sezoni 2020/21 zaključena (13.05.2021)

Glede na večinsko izraženo stališče klubov MNZG-Kranj, da pod trenutno veljavnimi pogoji, ki med drugim zahtevajo obvezno testiranje pred vsako tekmo za vse udeležence (razen za cepljene in tiste s potrdili o preboleli bolezni), ne podpirajo nadaljevanja prvenstva (takšno stališče je zavzelo 16 od 21 klubov MNZG-Kranj), je Izvršni odbor MNZG-Kranj sprejel naslednji sklep:

 "Tekmovanja pod okriljem MNZG-Kranj za tekmovalno leto 2020/21, ki so bila prekinjena oktobra 2020 se ne nadaljujejo in so dokončno zaključena na dan 12.5.2021."

 Nadaljevanje prvenstev v 3.SNL-zahod in 2.SML/SKL-zahod (13.04.2021)

V prilogi je okrožnica NZS št 16/21, iz katere je razvidno, da se prvenstvo v 3.SNL-zahod in 2.SML/SKL-zahod, kjer nastopajo tudi gorenjsii klubi, nadaljuje v soboto, 24.4. in nedeljo, 25.4.2021. Za podrobnejše informacije in navodila se klubi lahko obrnejo na NZS oziroma na vodstvi omenjenih tekmovanj (MNZ Koper za 3.SNL-zahod in MNZ Gorica za 2.SML/SKL-zahod).

Naj še dodamo, da trenutno veljavni vladni odlok, na katerega se sklicuje tudi navedena okrožnica, ne omogoča tekmovanj na ravni MNZ-jev,

 Izvajanje športnih aktivnosti od 12.4.2021 dalje (12.04.2021)

V nadaljevanju posredujemo vladni odlok, ki je bil objavljen v Uradnem listu, in na podlagi katerega je dovoljeno ponovno izvajati športne aktivnosti na način, kot je bilo možno pred t.i. lockdownom (1.4. do 11.4.2021). Ravnajmo odgovorno in uporabimo zdrav razum!


1129. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 3302.

   
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
 
o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
 
1. člen 
S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo začasne omejitve pri izvajanju športnih programov in športnih tekmovanj.
 
2. člen 
(1) Športno gibalna dejavnost in proces športne vadbe iz prvega odstavka 46. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1) nista dovoljena.
 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je proces športne vadbe dovoljen:
– športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
– športnikom v starostnih kategorijah člani, kadeti in mladinci, registriranim v skladu z 32. členom ZŠpo-1, ki so člani državnih reprezentanc,
– poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport,
– športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega odstavka 4. člena tega odloka.
 
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena je drugim registriranim športnikom iz 32. člena ZŠpo-1 dovoljena brezkontaktna športna vadba, ki se izvaja individualno oziroma v sku.pini do deset športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje
 
(4) Proces športne vadbe športnikov iz drugega odstavka tega člena je dovoljeno izvajati v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.
 
(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je dovoljena brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.
 
3. člen 
Dovoljeno je izvajanje javno veljavnih programov usposabljanj za strokovno delo v športu do 10 udeležencev.
 
4. člen 
(1) Dovoljeno je izvajanje športnih tekmovanj v uradnih tekmovalnih sistemih na državni, evropski in mednarodni ravni za člane, mladince in kadete ter velikih mednarodnih športnih prireditev iz 74. člena ZŠpo-1.
 
(2) Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo športnega tekmovanja.
 
(3) Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora Olimpijski komite Slovenije oziroma pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport.
 
(4) Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, ter drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, se tekmovanj lahko udeležijo, če predložijo negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR) ali hitrega antigenskega testa (v nadaljnjem besedilu: test HAG), ki ni starejši od 48 ur.
 
(5) Strokovni delavci in voditelji športno rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno rekreativno dejavnost iz 2. člena tega odloka ter udeleženci in izvajalci programov usposabljanj iz 3. člena tega odloka, se enkrat tedensko testirajo na virus SARS-CoV-2 s testom HAG.
 
(6) Osebam iz četrtega in petega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če imajo:
– dokazilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni ali proizvajalca Moderna najmanj 14 dni oziroma od prejema prvega odmerka cepiva proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni,
– dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
 
(7) Dokazila o testiranju iz četrtega in petega odstavka tega člena se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije oziroma državah članicah schengenskega območja, v Združenih državah Amerike, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.
 
5. člen 
Za izvajanje tekmovanj in procesa športne vadbe, ki so dovoljeni s tem odlokom, se lahko uporabljajo športni objekti in površine za šport v naravi iz 67. člena ZŠpo-1.
 
6. člen 
(1) Za športnike in strokovne delavce v športu se pri izvajanju ter pri prihodu ali vrnitvi iz športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
 
(2) Športniki, strokovni delavci v športu in drugi posamezniki morajo upoštevati navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje (https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19).
 
7. člen 
Vlada Republike Slovenije preverja utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.
 
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
 
Ta odlok začne veljati 12. aprila 2021 in velja do vključno 18. aprila 2021.
Št. 00727-18/2021
Ljubljana, dne 9. aprila 2021
EVA 2021-3330-0048
REZULTATI
GNL-člani 2020/21
8. krog 17.10.20
Kranjska Gora : Bitnje dobrozasenci.si 1 : 8
Visoko : Zarica Kranj 4 : 1
SIJ Acroni Jesenice : Velesovo-Cerklje 4 : 2
Bled Hirter : Polet 3 : 0
Niko Železniki : Britof 1 : 3
Preddvor : Bohinj 1 : 2
   Copyright© 2014 MNZ Gorenjska Kranj    Izvedba © Dejan   
wholesale jerseys,mask,nfl jerseys cheap,nfl jerseys cheap authentic free shipping,official baseball jerseys,custom mlb jerseys,nfl jerseys china,wholesale jerseys from china,mlb apparel for men,cheap jersey wholesale in usa,custom football jerseys cheap,baseball jerseys custom,n95,hockey practice jerseys,nfl top jersey sales